Rozdělení učebnic dle typů škol a úrovní SERR

Základní škola

třída: 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída
věk: 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nepovinná výuka Němčina jako 1 cizí jazyk / rozšířené vyučování cizího jazyka
Tamtam
Kikus
Paul, Lisa & Co Starter
Planetino 1
Paul, Lisa & Co A1.1
Planetino 2
Paul, Lisa & Co A1.2
Planetino 3 (A1)
Beste Freunde 3, 4
Planet Plus A2
Beste Freunde 4, 5
Planet Plus A2-B1.1
  Němčina na víceletém gymnáziu
  Beste Freunde 1-3
  Beste Freunde 1, 2
  Beste Freunde 1, 2
  Němčina jako 2. cizí jazyk
  Beste Freunde 1, 2
  Beste Freunde 1, 2