Distribútori

Hueber Verlag

Reprezentantka vydavateľstva Hueber Verlag pre Českú republiku a Slovensko

PhDr. Veronika Hutarová
Vilímovská 19
160 00 Praha 6

Tel.: (+420) 235 363 203
Mobil: (+420) 603 523 951
Fax: (+420) 233 310 126
e-mail: hueber@hueber.cz
web: www.sk.hueber.de

21. September 2010

Oxico – jazyková literatúra

Výhradný distribútor vydavateľstva Hueber Verlag pre Slovensko

Informácie a poradenstvo:

Mgr. Miriam Rajnohová
Oxico, jazyková literatúra
Panónska cesta 6
851 04 Bratislava

tel.: (+421) 02/5441 0992-3
Mobil: (+421) 0903 828 543
e-mail: miriam.rajnohova@oxico.sk
web: www.oxico.sk

21. September 2010